PL - Sales & Project Management

Kategorie

Sprzedaż i Zarządzanie projektami

Kategorie

Sprzedaż i Zarządzanie projektami

Jako firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży, Gestamp wyraźnie koncentruje się na kliencie, na współpracy i uczciwym traktowaniu, w którym zespoły zarządzające projektami i handlowe są widoczną twarzą dla klienta. Zespoły te muszą mieć dogłębną wiedzę na temat procesu produkcyjnego, produktu i umieć znaleźć najlepszą umowę partnerską z klientem, a następnie ją wdrożyć zgodnie z ustaleniami.

Zarządzanie handlowe oznacza stały kontakt z klientami w celu poznania ich potrzeb, oferowania naszych rozwiązań produkcyjnych i inżynieryjnych o najlepszej wartości pod względem innowacyjności, ceny, jakości, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w celu zapewnienia długoterminowego partnerstwa handlowego. Z kolei kierownicy projektów muszą urzeczywistnić te ustalenia, przeprowadzając procedury operacyjne i rygorystycznie nadzorując cały proces, aby produkt dotarł do klienta na czas.

Zespoły handlowe i zarządzające projektami ściśle ze sobą współpracują, czego dowodem są liczne zrealizowane projekty, które Gestamp przeprowadza rok po roku od momentu powstania i które pozycjonują firmę jako partnera głównych producentów pojazdów na całym świecie.

Jako firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży, Gestamp wyraźnie koncentruje się na kliencie, na współpracy i uczciwym traktowaniu, w którym zespoły zarządzające projektami i handlowe są widoczną twarzą dla klienta. Zespoły te muszą mieć dogłębną wiedzę na temat procesu produkcyjnego, produktu i umieć znaleźć najlepszą umowę partnerską z klientem, a następnie ją wdrożyć zgodnie z ustaleniami.

Zarządzanie handlowe oznacza stały kontakt z klientami w celu poznania ich potrzeb, oferowania naszych rozwiązań produkcyjnych i inżynieryjnych o najlepszej wartości pod względem innowacyjności, ceny, jakości, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w celu zapewnienia długoterminowego partnerstwa handlowego. Z kolei kierownicy projektów muszą urzeczywistnić te ustalenia, przeprowadzając procedury operacyjne i rygorystycznie nadzorując cały proces, aby produkt dotarł do klienta na czas.

Zespoły handlowe i zarządzające projektami ściśle ze sobą współpracują, czego dowodem są liczne zrealizowane projekty, które Gestamp przeprowadza rok po roku od momentu powstania i które pozycjonują firmę jako partnera głównych producentów pojazdów na całym świecie.

Wyświetlanie ofert pracy od 1 do 2 z 2