SE - Operations

Verksamheter

Produktionsanläggningar

Verksamheter

Produktionsanläggningar

De huvudsakliga aktiviteterna sker i Gestamps produktionsverksamheter, där det behövs  specialister för att uppnå den bästa processen som en så komplex sektor som fordonsindustrin efterfrågar

Både Gestamp och dess kunder ställer extremt höga krav på kvalitet och precision vilket betonar betydelsen av att våra anställda är de allra bästa. Medarbetarna möta stora utmaningar i att visa på färdigheter i beslutsfattande och kommunikation, färdigheter som kommer att vara en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av fordonstillverkning  och fortsatt utveckling av processerna.

De huvudsakliga aktiviteterna sker i Gestamps produktionsverksamheter, där det behövs  specialister för att uppnå den bästa processen som en så komplex sektor som fordonsindustrin efterfrågar

Både Gestamp och dess kunder ställer extremt höga krav på kvalitet och precision vilket betonar betydelsen av att våra anställda är de allra bästa. Kandidaterna kommer att möta stora utmaningar med att visa på färdigheter färdigheter i beslutsfattande och kommunikation, färdigheter som kommer att vara en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av fordonstillverkning  och fortsatt utveckling av processerna.

Visar 1 till 21 av 21 jobb