SE - Corporate & Professional

Verksamheter

Företag & koncernledning

Verksamheter

Företag & koncernledning

Personer i koncernledningen har de mest tvärgående funktionerna inom företaget. De har en stor betydelse när det gäller att driva standardiseringen av de aktiviteter som gör Gestamp till den pålitliga partner runt om i världen.

Koncernledningen är en del av ett tvärvetenskapligt team som omfattar flera olika områden inklusive ekonomi, HR,  IT och juridik. De tillhandahåller support och service till koncernens övriga team för att förmedla bästa praxis och standardisera varje område av företaget, från huvudkontoret till alla produktionsanläggningningar.

Personer i koncernledningen har de mest tvärgående funktionerna inom företaget. De har en stor betydelse när det gäller att driva standardiseringen av de aktiviteter som gör Gestamp till den pålitliga partner runt om i världen.

Koncernledningen är en del av ett tvärvetenskapligt team som omfattar flera olika områden inklusive ekonomi, HR,  IT och juridik. De tillhandahåller support och service till koncernens övriga team för att förmedla bästa praxis och standardisera varje område av företaget, från huvudkontoret till alla produktionsanläggningningar. 

Visar 1 till 5 av 5 jobb